آقای قدیر امامی

قدیر امامی کارشناس پژوهشی

آقای قدیر امامی

Ghadir Emami

کارشناس پژوهشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای قدیر امامی در مجلات و ژورنالها