آقای دکتر علی امامی میبدی

دکتر علی امامی میبدی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر علی امامی میبدی

Dr. Ali Emami Meibodi

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی امامی میبدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 ازمون پایداری رشد در مورد منابع تجدید ناپذیر بازبینی مدل هتلینگ مطالعه موردی نفت اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 42
3 Estimating the Value of Drinking Water for theHouseholds in Larestan by Using a ContingentValuation Method (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 46
4 برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط CVM (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 26
5 براورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 36
6 بررسی تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت های واقعی جهانی نفت و درآمد واقعی نفت کشورهای صادر کننده نفت اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
7 بررسی موانع انتقال فناوری در قرارداد بیع متقابل و ارزیابی ریسک انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) با روش FMEA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 22
8 تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 41
9 تجزیه و تحلیل کارایی فنی- زیست محیطی پالایشگاههای نفت ایران توسط یک مدل تحلیل پوششی دادههای شبکه ای فازی چند هدفه چند دوره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
10 تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
11 رابطه مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 23
12 رتبهبندی استانهای کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داد هها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 29
13 وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح الگوی مصرف گاز در بخش خانگی-تجاری با روش تجزیه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
2 اندازه گیری تغییرات بهره وری کل پالایشگاه های گاز طبیعی ایران از طریق شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
3 اندازه گیری کارایی فنی، مدیریتی، مقیاس پالایشگاه های گاز طبیعی ایران با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
4 اندازهگیری بهرهوری سبز بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی استان تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر
5 اندازه‌گیری زیست کارایی پالایشگاه های نفت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
6 Measurement of technical efficiency and productivity of SSO hospitals in Tehran Province based on nonparametric method (DEA) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
7 The Effects of Iran-Pakistan-India Pipeline on Consolidation of Regional Cooperation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران
8 برآورد ارزش تفرجی آبشار بیشه استان لرستان با استفاده از ارزش گذاری مشروط (CVM) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
9 بررسی اثر آستانه ای رشد اقتصادی بر محیط زیست در قالب منحنی کوزنتس (بخش های اصلی اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
10 بررسی چالش های استقرار بیمه الکترونیکی و ارائه راهکارهای عملیاتی در بیمه رازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی
11 بررسی رابطه مصرف انزژی های تجدیذ پذیر، انتشار گازهای گلخانه ای، تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت در بلنذ مذت (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
12 بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص های آلودگی آب در کشور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
13 سیر تحول روشهای اندازه گیری کارایی بنگاه های تولیدی با تاکید بر کارایی زیست محیطی مطالعه موردی: صنعت پالایش نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
14 قوانین و مقررات زیست محیطی، چالش یا فرصت در صنعت و اقتصاد؟ ارزیابی نظام برنامه ریزی کشور در خصوص محیط زیست از دریچه برنامه های پنج ساله توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
15 معرفی و اندازه گیری شاخصهای بهره وری در صنعت برق ایران (با تاکید بر بخش تولید و توزیع برق) (دریافت مقاله) اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
16 نقش توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در تحقق تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم