آقای دکتر منصور جباری

دکتر منصور جباری استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر منصور جباری

Dr. Mansour Jabari

استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر منصور جباری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش حقوق عمومی
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش حقوق عمومی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی مسیولیت متصدیان حمل ونقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد حمل ونقل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی موارد معافیت متصدی حمل ونقل جاده ای کالا و شرایط استنادی آن ها در کنوانسیون حمل ونقل بینالمللی کالا CMR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 7
4 تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل فضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 38
5 شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 18
6 مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی و سیر تحول آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 26
7 مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 16
8 نقش اتحادیه بینالمللی مخابرات در تدوین و توسعه حقوق بین الملل فضای ماورای جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 42
9 نقش ایکایو در مبارزه با قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روان گردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری ممان اینرسی سیستم های بزرگ هوافضایی و کالیبراسیون روش اندازه گیری (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
2 مدلسازی فرآیند آهنگری غیر ایزومتال آلیاژTi-6AI-4V به روش حجم محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید