آقای دکتر کیجی بشیر احمد

دکتر کیجی بشیر احمد

آقای دکتر کیجی بشیر احمد

Dr. Khiji Bashir Ahmad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کیجی بشیر احمد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هيات تحريريه اقتصاد در شرايط تحريممجله بین المللی اقتصاد مقاومتی