آقای حجة الاسلام محمد شعبانپور

حجة الاسلام محمد شعبانپور استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

آقای حجة الاسلام محمد شعبانپور

Mohamad Shabanpour

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام محمد شعبانپور در مجلات و ژورنالها