آقای دکتر اجو افولابی میچائیل

دکتر اجو افولابی میچائیل

آقای دکتر اجو افولابی میچائیل

Dr. OJO Afolabi Micheal

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اجو افولابی میچائیل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هيات تحريريه اقتصاد در شرايط تحريممجله بین المللی اقتصاد مقاومتی