آقای دکتر ابوالفضل معماری نیا

دکتر ابوالفضل معماری نیا استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه امام رضا، مشهد، ایران

آقای دکتر ابوالفضل معماری نیا

Dr. Abolfazl Memarinia

استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه امام رضا، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل معماری نیا در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Religious News Coverage in Iran National Media (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
2 ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی مطبوعات:مورد کاوی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 FAHP امکانسنجی استقرار دولت همراه بااستفاده از (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مشارکت کارکنان مطالعه موردی:بیمارستان عزیزی جویبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
5 رسانه و نقش آن در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی