آقای دکتر سیدامیر منصوری

دکتر سیدامیر منصوری استادیار گروه معماری منظر، دانشگاه تهران

آقای دکتر سیدامیر منصوری

Dr. Seyed Amir Mansouri

استادیار گروه معماری منظر، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدامیر منصوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولماهنامه باغ نظر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط مجموعه مظفریه با سازمان فضایی شهر تبریز از دوره قراقویونلوها تا دوره قاجار (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
2 از زیباشناسی تا زیبایی شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 5، شماره: 18
3 ایمنی آینده تهران رویکرداستراتژیک؛حلقه مفقوده درمدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 5
4 Urban art as a Landscape Phenomenon in today’s Society (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 39
5 بررسی و بازشناسی صفه فرهاد تراش در بیستون : نمونه ای ساسانی از معماری منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 10
6 بهیافت منظر - رویکردی نو در احیای نواحی دفن زباله (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 6، شماره: 27
7 تاثیر شریان های ارتباطی در توسعه شهر نمونه موردی : محور هفت باغ علوی کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 7، شماره: 24
8 تبیین و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر ارتقای نقش منظر در پایداری محیط بررسی موردی رودخانه خشک شیراز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 15
9 تحولات سازمان فضایی شهر تبریز از اوایل اسلام تا دوره قاجار (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 51
10 تدوین مدل ارزیابی منظر (با مروری بر روش ها و رویکردهای جاری ارزیابی منظر) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
11 تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 21
12 تماشای صحرا (تاملی در زیبایی شناسی منظره در شعر حافظ) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 1
13 چهارباغ؟بررسی منشا پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوی هنرباغسازی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14
14 چیستی منظر شهری بررسی تاریخی تحولات مفهومی منظر شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 9
15 در دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی : قبل و بعد از اسلام با استعانت از شواهد تحولات شهر کرمان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 7
16 درآمدی بر زیبایی شناسی باغ ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 2، شماره: 3
17 درآمدی بر شناخت معماری منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 2
18 رابطه چگونگی قرارگیری ساختما نهای بلن دمرتبه و منظر شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 13
19 راهبردهایی برای مدیریت نماهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 4، شماره: 20
20 رویکرد منظر در ایجاد سرزندگی خیابان ول یعصر با تاکید بر ایجاد حس مکان نمونه موردی : خیابان ولی عصر (حد فاصل میدان ونک – چهار راه پارک وی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 55
21 زیرساخت شهری و لزوم تغییر نگاه در تعریف و برنامه ریزی آن (زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت های شهری قرن بیس ت ویک) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 43
22 زیرساخت منظرین نقش شبکه آبی بر ساختارشهربخارا (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 25
23 سیر تحول مفهوم منظر در شعر فارسی قرون اولیه هجری (3 تا 7) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 66
24 سیستم آبی بخارا به عنوان زیرساخت منظرین شهر (مروری بر ظهور و انحطاط یک شبکه منظرین درون شهر) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 31
25 طراحی شهری، کیفیت های محیط شهری، فرایند محور، محصول محور (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
26 معماری منظر در تهران امروز (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
27 مفهوم طراحی مشارکتی منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 62
28 مفهوم منظر با تاکید بر نظر صاحبنظران رشته های مختلف (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 47
29 منظر؛ مفهومی در حال تغییر نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 57
30 نظم ، عنصر اصلی در تحلیل علمی منظر خیابان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 23
31 ورودی شهر، به مثابه عنصری جهت ایجاد هویت مستقل برای منظرشهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط معماری و سیاست در در شکل گیری الگوی معماری و شهرسازی نمونه موردی : تفکر کمونیستی در دو کشور روسیه و کره شمالی (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
2 ارزیابی برنامه ریزی توسعه دینامیک شبکه قدرت با بهره گیری از الگوریتم ترکیبی تودرتوی اجتماع ذرات باینری HNIPSO (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
3 بررسی الزامات قانونی در جهت بهره وری از انرژی های تجدید شونده و نقش آن درتوسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
4 تحلیل کیفیت زندگی در بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل آنتروپی و الکتره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
5 تحلیل گسترش افقی شهربابه کارگیری سنجش ازدورومتریک های فضایی ت نمونه موردی: شهرمراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 ساختار قدرت و ارتباط آن با معماری در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
7 شناخت الگوی گسترش کالبدی - فضایی شهر مراغه با استفاده از مدل های کمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
8 طرح های توسعه استراتژیک شهری و ارائه شاخصهای سنجش پایداری درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 هویت ایرانی و سیمای شهرهای جدید (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید