آقای دکتر شاهرخ محمدبیگی

دکتر شاهرخ محمدبیگی Associate Professor of Persian Language and Literature Department, Shiraz University, IRI, Iran, Islamic Republic of

آقای دکتر شاهرخ محمدبیگی

Dr. Shahrokh Mohamad Beigi

Associate Professor of Persian Language and Literature Department, Shiraz University, IRI, Iran, Islamic Republic of

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاهرخ محمدبیگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه هنر زبان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حدیقه سلطانیه موجوددرکتابخانه حسینیه دالان شهرداکا (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 23، شماره: 3
2 زبان اشاره و رمزی در عرایس البیان تفسیر یا تاویل (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 2، شماره: 1
3 زبان عرفان در قرآن و ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 3، شماره: 3
4 زبان عرفانی و اشارات برمبنای حدیث لولاک لماخلقت الافلاک (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 2، شماره: 4
5 زبان عشق در ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 3، شماره: 2
6 مقایسه لهجه صنعاء با عربی فصیح (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 1، شماره: 1
7 هندسه ی زبانی سوره ی حمد (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژوهشی در ترجمه ی قرآن کریم طاهره صفارزاده (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 تطبیق آموزه های اخلاقی مینوی خرد با متون اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 شیوه های تبلیغ در اندیشه و سیره نبوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
4 قرآن و علم پزشکی ( میوهها ) (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
5 نگاهی به شخصیت زن در اسلام و غرب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی