آقای دکتر مجتبی انصاری

دکتر مجتبی انصاری دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر مجتبی انصاری

Dr. Mojtaba Ansari

دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی انصاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه مطالعات معماری ایران
هیات تحریریهماهنامه باغ نظر

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی انصاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش بین المللی شهر جدید دانشگاه تربیت مدرس، تهران آبان 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
2 ارزشیابی میزان رشد یادگیری دانشجویان مهندسی معماری درفراگیری مفاهیم سازه به روش بهره گیری ازطبیعت و مقایسه آن با سایرروشهای متداول (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 42
3 بازخوانی باغ سعادت آباد قزوین بر اساس اشعار عبدی بیگ شیرازی و انطباق با اسناد تاریخی دیگر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
4 باغ ایرانی،زبان مشترک منظردرایران و هند (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 13
5 بررسی تطبیقی باغ سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصیف های بهشتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 5
6 تبیین انگاره های موثر بر فرآیند مرمت منظر گستره های طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 1
7 تجلی آیات قرآن مجید در فرش باغ ایرانی با تاکید بر سوره الرحمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 5، شماره: 2
8 روح مکان در باغ ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 28
9 روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
10 فرش باغی : از نقش فرشی از عرش تا طرح عرشی بر فرش بررسی تطبیقی مفهوم تمثیلی بهشت در فرش با باغ ایرانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
11 محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر، تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
12 معیارهای مرمت منظر محوطه های تاریخی و طبیعی با تأکید بر محوطه بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
13 نگاهی تحلیلی به شاخصه های معماری منظر و الگوهای آموزشی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
14 ویژگی نخستین «پارک» تهران : پارک امین الدوله (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 18F FDG PET/CT in breast cancer: Incremental value over the conventional imaging modalities in initial and subsequent treatment strategy (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 3D Printed TCP-based scaffold incorporating VEGF-loaded PLGA microspheres for craniofacial tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
3 Amniotic fluid-derived stem (AFS) cell-seeded collagen-glycosaminoglycans scaffoldfor wound healing (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
4 ابعاد مشترک کشاورزی شهری و الگوهای باغ ایرانی (مطالعه مناظر مثمرتاریخی: ارم شیراز و باغ بلبل اضفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
5 ادراک و شناخت فضای شخصی از دریچه حواس پنجگانه- بینایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
6 ارائه مدلی جهت بهره گیری از الگوهای بومی درمقررات ملی ساختمان با روش استدلال مبتنی برمورد case based reasoning (دریافت مقاله) نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان
7 ارزشو اصالت در حفظ منظر فرهنگی گنبدهای تاریخی (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی با محور گنبدها
8 ارزیابی ابزارهای سنجش محیطی ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 ارزیابی کیفیت ارتباط متقابل انسان و محیط با تکیه بر اصول نشانه شناسی و مکان یابی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
10 استفاده از نانوساختارها در درمان بیماری آلزایمر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
11 CARBON NUETRAL STRATEGIES: LEARNING FROM IRANIAN TRADITIONAL ARCHITECTURE (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 Designing urban energy landscapes by relying on behavioral attitude change in consumption patterns (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
13 Investigate the relationship between Social-Emotionalcompetenciesof managersand development of human resourcesin Educationof Hormozgan province (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
14 Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA)/TiO2 nanotube bioactive composite as a novel scaffold for bone tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
15 Preparation and characterization of PLGA/Layered double hydroxide scaffolds for bone tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
16 بازخوانی ادراک محیطی در معماری اسلامی با تاکید بر مولفه های مسجد بعنوان قرارگاه رفتاری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
17 باغ قلعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
18 باغ کوشک (بررسی جانمایی و وجه عملکردی کوشک در باغ ایرانی در دوران پیش از اسلام، تیموری و صفوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
19 بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد همسایگی های سنتی ایران نمونه موردی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
20 بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد همسایگی های سنتی ایران نمونه موردی شهریزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
21 بررسی استفاده از دریچه های کانال در استحصال آب باران برای استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
22 بررسی اصول کالبدی سیمای خارجی مدارس در ارسن های شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
23 بررسی اصول و معیارهای طراحی مجموعه های ورزشی جانبازان (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
24 بررسی پتانسیل های طبیعی منطقه ی ساحلی عسلویه برای جذب گردشگر با تکیه بر جدول سوآت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
25 بررسی پیوند حکمت و هنر در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی اصفهان عصر صفوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
26 بررسی تأثیر تغییرات فصلی حجم فضای کنترل‌شده بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
27 بررسی تطبیقی فضاهای حریم در معماری خانه (نمونه: خانه های سنتی ومعاصر شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
28 بررسی تطبیقی منظر صوتی شهروندان در میدان خان و میدان جانباز شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
29 بررسی تعامل میان باغات و شهر در بهشهر دوره صفوی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
30 بررسی جایگاه خشکسالی و کم آبی رودخانه زاینده رود در خاطره جمعی شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
31 بررسی جنبه های وجودی باغ تجیر و ارتباط با حس مکان در باغ ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
32 بررسی رابطه شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران و بهسازی منابع انسانی ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
33 بررسی رفتارلرزه ای ساختمانهای بلند بتن مسلح بااستفاده ازتوسعه منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی سلسل مراتب ادراک مکان از نگاه پدیدار شناسی ادراک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
35 بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی مردم از نمای موزه ها (نمونه موردی موزه های شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
36 بررسی کارآیی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ارتباط با مناسب سازی معابر و فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
37 بررسی ماهیت و عوامل توسعه بام های سبز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
38 بررسی نقش نورپردازی در تقویت کیفیت پیاده راه های شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
39 بومی سازی استانداردهای محرمیت درفضاهای مسکونی با تاکید برتعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان
40 بهره گیری از اصل سلسه مراتب در ساماندهی و مدیریت منظر شبانه کریدورهای بصری ( نمونه موردی : کریدورهای بصری منتهی به برج آزادی تهران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
41 پروژه تحقیقاتی حذف یون نیترات بروش الکترودیالیز معکوس و مقایسه آن با روشهای اسمز معکوس ، تعویض یونی و بیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
42 تاثیر متقابل هنرهای قهوه خانه ای و معماری قهوه خانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات
43 تاثیرات اجتماعی ناشی از افزایش تراکم ساختمانی در توسعه مناطق شهری مطالعه موردی منطقه 18 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
44 تاثیرات اجتماعی ناشی از افزایش تراکم ساختمانی در توسعه مناطق شهری مطالعه موردی منطقه 18 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
45 تاریخ نگاری معماری ایران به روش جغرافیایی شکل گیری - توسعه - کاستی ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
46 تدوین چارچوب های طراحی در حاشیه رودخانه ها، جهت بقای محیط زیست شهر (مطالعه موردی : رودخانه تجن ساری( (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 تدوین روند اسکان مجدد اجباری ناشی از توسعه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
48 تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین جهت جلوگیری ازفیبریل زایی بتا آمیلوئید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
49 چگونگی طراحی مناظر انرژی در شهر با تکیه بر تغییر نگرش رفتاری الگوی مصرف (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
50 خاستگاه فرم در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
51 خیابان چهار باغ،محور پایدار شهری اصفهان صفوی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
52 رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش شهرستان گچساران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
53 زبان مشترک معماری و هنر مهندسی سازه در معماری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
54 زیبایی شناسی (کمال و جمال) در معماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری  
55 زیبایی شناسی و ادراک در منظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
56 سیاست ها، قوانین و راهبردهای طراحی ساختمان های بلند مرتبه و فضاهای عمومی کشور سنگاپور، جهت مناسب سازی فضای شهری برای معلولین (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
57 طراحی داخلی ساختمان های مسکونی متناسب با معلولین (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
58 طراحی معماری ساختمان های مسکونی متناسب با معلولین (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
59 طرح تحقیقاتی ایران و آلمان بمنظور نیترات زدائی از آب مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
60 کاهش Negatine Privacy در فضاهای جمعی محلات پرتراکم به منظوررعایت حریم و خلوت اجتماعی در جهت افزایش امنیت بررسی موردی:محله شمس آباد و کاظم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
61 کیفیت ادراکی آب در منظر پارک های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
62 مروری بر روند تکامل باغ تخت های ایران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
63 مطالعه تطبیقی معماری بازارهای سنتی و مدرن اصفهان (نمونه مورد مطالعه: بازار قیصریه و مجتمع پارک) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
64 معرفی چند تکنیک غیر فعال خورشیدی برای سرمایش ساختمانها در اقلیم گر و خشک ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
65 معماری به مثابه یک ارگانیسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
66 مفهوم ایده ی دلبستگی به مکان در مطالعات معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
67 مکان یابی پناهگاه های جمعی با استفاده ازتکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛نمونه موردی شهرهمدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
68 نقش حکومت در شکل گیری باغ های ایران و تاثیر آن بر باغ های هند (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
69 نقش خرده فرهنگ ها در شکل خانه های سنتی بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی