آقای دکتر محمدتقی اشتیاقی

دکتر محمدتقی اشتیاقی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محمدتقی اشتیاقی

Dr. Mohamad Taghi Eshtiaghi

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدتقی اشتیاقی در مجلات و ژورنالها