آقای دکتر علی پورصفر صیقلانی

دکتر علی پورصفر صیقلانی عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان

آقای دکتر علی پورصفر صیقلانی

Dr. Ali Pour Safar Seighalani

عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی پورصفر صیقلانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی