آقای دکتر محمدرضا رضایتمند

دکتر محمدرضا رضایتمند استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

آقای دکتر محمدرضا رضایتمند

Dr. Mohamad Reza Rezayatmand

استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا رضایتمند در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا رضایتمند در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش مدیریت منابع و مصارف با رویکرد مدیریت هزینه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان-دانشگاه علوم پزشکی-تالار زیتون خرداد 1397