آقای دکتر عبدالله اسدزاده جاریحانی

دکتر عبدالله اسدزاده جاریحانی

آقای دکتر عبدالله اسدزاده جاریحانی

Dr. Abdullah Asad Zadeh Jarihani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.