آقای دکتر علیرضا نوروزی طلب

دکتر علیرضا نوروزی طلب استادیار گروه نقاشی و مجسمه سازی دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

آقای دکتر علیرضا نوروزی طلب

Dr. Alireza Norozi Talab

استادیار گروه نقاشی و مجسمه سازی دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا نوروزی طلب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه باغ نظر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارجاع به زمان ازدست رفته، به مثابه امر حاضر در عکس های خصوصی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
2 اصالت زیبایی و انضمامی بودن سوژه در هنر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 2، شماره: 3
3 اصالت متن به مثابه مرجع نقد و تفسیر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 3، شماره: 5
4 برج میلاد از منظر هرمنوتیک نشانه های شهری را چه کسانی معنا میکنند؟ مردم یا مسئولان (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 3
5 بنیان هایی برای شناخت و تفسیر هنر بیزانس (اصول و مبانی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 2، شماره: 4
6 پرسش از چیستی هرمنوتیک ، تحلیل و بررسی مسائل آن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 7
7 تأویل عکس، و چگونگی تحقق لذت متن در مخاطب (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 15
8 جستاری در شکل شناسی اثر هنری و دریافت معنا (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 14
9 دونرخی کردن بهای بلیط موزه ها برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 12، شماره: 13
10 روانکاوی تحولات نقاشی و معماری در بستر تاریخی جنگ جهانی اول تا جنگ دوم (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 31
11 صورت هنری ممکن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 1
12 ماهیت دور هرمنوتیکی فهم، در زیبایی شناسی تاویل عکس (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 44
13 مطالعه تطبیقی رقص شیوا و رقص سماع (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 28
14 معرفی و تحلیل هنر بیزانس (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 11
15 مفاهیم مذهبی درهنرعصرصفوی قالی بافی،خوشنویسی و نگارگری بانگاهی تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 11، شماره: 10
16 نظریه فرمال ، اساس نقد ، تفسیر و فهم آثار هنری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 10
17 هرمنوتیک منظرشهرقرائت منظرشهر به مثابه متن (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 11