آقای دکتر محمدعلی آیت الهی

دکتر محمدعلی آیت الهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

آقای دکتر محمدعلی آیت الهی

Dr. Mohammadali Ayatolahi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی آیت الهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، سپیدان تیر 1396
دبیر اجرایی اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، شیراز اسفند 1397