آقای دکتر بیدار بخت

دکتر بیدار بخت

آقای دکتر بیدار بخت

Dr. Baidar Bakht

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بیدار بخت در مجلات و ژورنالها