آقای دکتر اصغر بابانیا

دکتر اصغر بابانیا عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر اصغر بابانیا

Dr. Asghar Babania

عضو هیات علمی دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اصغر بابانیا در مجلات و ژورنالها