خانم نرجس خاتون ظهوریان

نرجس خاتون ظهوریان

خانم نرجس خاتون ظهوریان

Narjes Khatoun Zohourian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نرجس خاتون ظهوریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهمجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی