آقای دکتر سید محمود مدرس هاشمی

دکتر سید محمود مدرس هاشمی ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر سید محمود مدرس هاشمی

Dr. Seyedmahmoud Modareshashemi

ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمود مدرس هاشمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان آذر 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عملکرد آشکارسازهای وفقی راداری در حضور کلاترهای با مشخصات توزیع و طیف واقعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 تشکیل تصویر در رادار ISAR با استفاده از تبدیل فوریه کسری و تنظیم بهینه پارامتر آن (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
3 تفکیک قطارهی پالس راداری با استفاده از هرس کردن درخت کامل (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
4 کاربرد نویز زدایی بر پایه تبدیل موجک در آشکار سازی اهداف رادار (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران