آقای دکتر سیدحسین فاطمی

دکتر سیدحسین فاطمی استاد،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر سیدحسین فاطمی

Dr. Seyed Hossein Fatemei

استاد،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدحسین فاطمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه جستارهای نوین ادبی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 2
2 بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 1