آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی

دکتر سعید بزرگ بیگدلی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی

Dr. Saeed Bozorg Bigdeli

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جستارهای نوین ادبی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تحول نقش زن از همسر خانه دار تا مصلح اجتماعی براساس نشانه شناسی اجتماعی رمان های سووشون و عادت می کنیم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
2 بازتاب شخصیت پیامبر(ص) در شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
3 بررسى سبک نثر شاعرانه در عبهرالعاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
4 بررسی تاثیر زبان عربی برطبقات الصوفیه انصاری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تاثیر عناصر دستوری و وام واژه های زبان فارسی بر زبان کشمیری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی چشم دلدار در غزلیات حافظ و ترانه نامه پترارکا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
7 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
8 خماری زاهد یا خوشخویی دردکشان؛ بررسی و تحلیل بیتی بحث برانگیز از حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
9 شناسایی دوره های روایی رساله الطیرها براساس چهار نسل روایت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
10 ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدد بستان العارفین و تحفه المریدین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 4
11 کاربرد ضمایر شخصی در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری و گویش کهن هرات (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بسامد و تداوم زمان تقویمی در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 کانون سازی و وجوه آن در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
3 نقدفمینیستی رمان پرنده من اثرفریبا وفی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات