خانم دکتر مه دخت پورخالقی چترودی

دکتر مه دخت پورخالقی چترودی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

خانم دکتر مه دخت پورخالقی چترودی

Dr. Mah Dokht Pourkhaleghi

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مه دخت پورخالقی چترودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جستارهای نوین ادبی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مقالات حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
2 بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
3 بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسایل عرفانی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 1
4 بررسی مبانی تحول شعر فارسیدر سه دوره سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
5 تاویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریه ژک لکان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 1
6 تحلیل شخصیت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
7 تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
8 جهت دستوری در سه غزل معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 3
9 ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
10 سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
11 کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 4
12 مقایسه اسطوره هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی اصول مدیریت اداری فردوسی و اصول مدیریت اداری هنری فایول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
2 بررسی درونمایه های تهی در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری
3 مدیریت بهره وری منابع انسانی و شاهنامه فردوسی با نگرشی برمدل جامع مدیریت عوامل موثر بربهره وری نیروی انسانی دکتر سیدمهدی الوانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری