آقای دکتر سیاوش صلواتیان

دکتر سیاوش صلواتیان استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

آقای دکتر سیاوش صلواتیان

Dr. Siavash Salavatian

استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیاوش صلواتیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه رادیو تلویزیون

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛«توجه به درد دیگران»، رسانه ها، سوگیری و پوشش بلایای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 2
2 آسیب شناسی و ارائه ویژگی های نظام پیشنهادهای سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 25، شماره: 93
3 الزامات مدیریتی سازما نهای رسان های محلی در بلایای طبیعی مورد مطالعه؛ تلویزیون سهند در زلزله ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 4
4 الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیتهای رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
5 الگوی طراحی آرایش رسانه ای صداوسیما در فضای نوین رسانه ای جهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 22، شماره: 82
6 الگوی مفهومی پیشنهادی مدیریت دانش برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 2
7 پیشنهاد الگوی مفهومی مدیریت خلاقیت و نوآوری در تولید محتوای تلویزیونی برای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
8 پیشنهاد مدل کسب وکار مبتنی بر گوشی های هوشمند همراه برای سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
9 تاب آورى سازمان هاى خبرى در بحران هاى طبیعى: استعاره انسان زنده هوشیار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 4
10 تاثیر تماشای فیلم های خشن بر انگیختگی فیزیولوژیک و احساسات پرخاشگرانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 71
11 تدوین راهبردهای سازمان صدا و سیمای ج.ا. در جنگ نرم مطالعه موردی حوزه محصولات نمایشی خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه رادیو تلویزیون دوره: 11، شماره: 27
12 جمع سپاری و افق به کارگیری آن در فرایند های مدیریت بحران های طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 3
13 راهکارهای افزایش سهم تلویزیون در سبد مصرف رسانه ای مخاطبان با استفاده از ظرفیت های پهن باند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 8
14 راهکارهای تقویت سواد رسانه ای دانش آموزان دبستانی در مصرف انتقادی بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 36
15 سینما پژوهی عصب شناسانه (عصب شناسی شناختی و مطالعات سینمایی) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 2
16 شناسایی پیشرانهای موثربرآینده خبرگزاری هادرایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 17، شماره: 34
17 شناسایی شیوه های نوین تامین مالی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 23، شماره: 86
18 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصویر برند شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 3، شماره: 1
19 شناسایی و رتبه بندی ویژگی های کلیدی مدیر جهادی رسانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 50
20 شناسایی ویژگیهای معرف مدیر جهادی به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 1
21 عوامل موثر بر بازاریابی فیلم های سینمایی ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 18، شماره: 41
22 کارکرد رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 1
23 مذیزیت خلاقیت در سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 27، شماره: 4
24 مطالعات سینمایی عصب پایه: کاربرد عصب شناسی در سینما (دریافت مقاله) فصلنامه رادیو تلویزیون دوره: 5، شماره: 10
25 مطالعه تطبیقی ساختار سازمانی ((تلویزیون های پروتکل اینترنتی)) در کشورهای جهان پیشنهاد ساختار مناسب برای سازمان صدا و سیما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 3
26 مطالعه تطبیقی شیوه های تامین مالی سازمان های رسانه ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
27 مطالعه تطبیقی عملکرد دوطیف رسانه ای جریان سازورقیب درمدیریت جریان خبری اسیدپاشی های اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 32
28 مطالعه تطبیقی عملکرد رسانه های جمعی در جریان سازی رسانه های اجتماعی از خبر فوت مرتضی پاشایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
29 مقایسه کاربرد عکس خبری در وبگاه شبکه های خبر، العالم و پرس تی وی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی راهبردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
2 الزامات تامین مالی پروژه های بازی سازی در ایران با تمرکز بر تامین مالی جمعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
3 بازی وارسازی ، فناوری جدید در دنیای کسب و کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
4 بررسی چالش های مدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهران در استفاده از رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
5 بینالمللی سازی بازیهای تلفن همراه هوشمند موانع ورود بازیسازان ایرانی به بازارهای جهانی و راهکارهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
6 پیش بینی سناریوهای موجود صنعت رسانه در سال 2020 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
7 شناسایی الزامات زیر ساختی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
8 شناسایی منابع و مراکز دانشی در چارچوب مدیریت دانش در سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
9 شناسایی و رتبه بندی ویژگیهای کلیدی مدیر رسانه (دریافت مقاله) دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
10 قابلیت و کارکرد رسانه های محلی در مدیریت بلایای طبیعی محلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
11 کارکردهای رسانه های جمعی در هنگام زلزله: مطالعه موردی عملکرد رادیو و تلویزیون ان.اچ.کی در زلزله سال 2011 ژاپن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
12 مقدمه ای بر شناخت الزامات تاب آوری سازمانی خبرگزاری ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه
13 نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله و سونامی سال 2011 ژاپن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری