آقای مهندس کامران رضایی جعفری

مهندس کامران رضایی جعفری هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای مهندس کامران رضایی جعفری

Kamran Rezaii jafari

هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس کامران رضایی جعفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران آبان 1396