آقای دکتر محمد کاظم رفوئی

دکتر محمد کاظم رفوئی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر محمد کاظم رفوئی

Dr. Mohammad Kazem Fourier

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد کاظم رفوئی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران دانشگاه خوارزمی، کرج شهریور 1396