آقای دکتر سعید خودداری نائینی

دکتر سعید خودداری نائینی

آقای دکتر سعید خودداری نائینی

Dr. Saeid Khoddari naeini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.