آقای اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی رئیس موسسه علمی فرهنگی آپادانا

آقای اسرافیل شیرازی

Esrafil Shirazi

رئیس موسسه علمی فرهنگی آپادانا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای اسرافیل شیرازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم موسسه علمی فرهنگی آپادانا، مشهد مرداد 1396
رئیس کنفرانس کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم موسسه علمی فرهنگی آپادانا، مشهد آذر 1395
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم موسسه علمی فرهنگی آپادانا با همکاری مراکز علمی دانشگاهی، شیراز مرداد 1397
رئیس کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم موسسه علمی فرهنگی آپادانا با همکاری مراکز علمی دانشگاهی، مشهد آذر 1396
رئیس کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم موسسه علمی فرهنگی آپادانا با همکاری مراکز علمی دانشگاهی، کیش اسفند 1397
رئیس کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم موسسه علمی فرهنگی آپادانا با همکاری مراکز علمی دانشگاهی، مشهد مرداد 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی میزان تهدید مدرنیزاسیون غربی بر امنیت و سلامت ساکنان جهان و تاثیر الگوها و آموزه های علم بازاریابی در برهم زدن موازنه و نظام عرضه و تقاضا در بازار (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری دوره: 1، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A study of Our Share in Complete Growth and Development of World with an Approach to Understanding of Anti-marketing Importance (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
2 Customer Orientation Is Lie (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
3 I suspect the teachings of Philip Kotler (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
4 بررسی سهم ما در رشد و توسعه کامل جهانی با رویکرد درک اهمیت انتی مارکتینگ و ضرورت خردورزی ،رشد خودآگاهی و تعالی ملل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
5 مبانی ضدبازاریابی ( بازار محل تعامل است نه رقابت و تقابل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم