آقای دکتر سعید ذاکر بستان آبادی

دکتر سعید ذاکر بستان آبادی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

آقای دکتر سعید ذاکر بستان آبادی

Dr. Saeeid Zakerbostan abadi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید ذاکر بستان آبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل مهر 1396