خانم آزیتا اسدی

آزیتا اسدی مدرس زبان انگلیسی

خانم آزیتا اسدی

Azita Asadi

مدرس زبان انگلیسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم آزیتا اسدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير دوم مقالات لاتينفصلنامه حقوقی قانون یار
ويراستار لاتينفصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار