آقای دکتر شهاب اسفندیاری

دکتر شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما

آقای دکتر شهاب اسفندیاری

Dr. Shahab Esfandiari

رئیس دانشگاه صداوسیما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهاب اسفندیاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه رادیو تلویزیون

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سبک ماکیومنتری؛ از دگرگونی فرم مستند تا واژگونی ادعای بازنمایی واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه رادیو تلویزیون دوره: 13، شماره: 29
2 غربی زدایی سینما؛ لزوم بازاندیشی در شیوه های اندیشیدن، نظریه پردازی و فیلم سازی غیرغربی (با تاکید بر سینمای عباس کیارستمی)* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تولید علوم انسانی به زبان بین المللی:ارزش، ضد ارزش یا بی ارزش؟ بازخوانی انتقادی موانع جهش علمی ایران در حوزه علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 مطالعه ای بر تاثیرات متقابل سینما و ویدیوگیم از منظر فرم بصری (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها