دکتر محمدحسن حائری

دکتر محمدحسن حائری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدحسن حائری

Dr. Mohamad Hasan Haeri

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر محمدحسن حائری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی
هیات تحریریهفصلنامه جستارهای فقهی و اصولی
هیات تحریریهفصلنامه فقه و اصول

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 3، شماره: 1
3 تاخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاص منفصل قرآنی و روایی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 2
4 تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
5 نقد و تحلیل ادله ی حجیت سیر ه ی متشرعه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 2
6 واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سطوح عملکرد سکوی ثابت دریایی تحت بار زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
2 بررسی عملکرد سیستم مهاربندی نیمه فعال RBS در قابهای فولادی با مطالعه موردی بر روی طبقه نرم (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 پژوهشی بر قاعده جب و کاربرد آن در حدود (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
4 پژوهشی بر قاعده جب و کاربرد آن در قصاص و دیات (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
5 نظریه ی استحسان درترازوی نقد مذاهب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی