آقای دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

آقای دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

Dr. Abdoreza Javan Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 34
2 کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 12
3 مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 11
4 نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی (با تکیه بر قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 7
5 نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرایم سایبذی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 18