آقای دکتر سیمون آیوازیان

دکتر سیمون آیوازیان

آقای دکتر سیمون آیوازیان

Dr. Simon ayvaziyan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی چگونگی تاثیر عوامل معماری بر پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت
2 تاثیر ایجاد تعادل درمتغیرهای فضایی و کالبدیبر رفتار و ادراک حسی انسان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
3 تحلیل عوامل تاثیرگذار معماری در توسعه پایدار فرهنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت
4 جستاری در چگونگی عنصر ریتم در موسیقی و معماری اسلامی با بررسی نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
5 جستاری در خصوص تحولات ادبیات و معماری با نگاه ساختارگرا و ساختارشکن قرن بیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
6 زبان مشترک معماری و نگارگری بررسی رابطه ساختاری و مفهومی میان نگارگری و معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
7 مقایسه هنر دیجیتال و معماری دیجیتال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
8 مقایسه ی بنیادی عنصربافت درمعماری و موسیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران