آقای دکتر عباس محمدیان

دکتر عباس محمدیان دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

آقای دکتر عباس محمدیان

Dr. Abass Mohamadian

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس محمدیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی
هیات تحریریهمجله ادبیات پایداری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر جبران خلیل جبران و شفیعی کدکنی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
2 بررسی ریشه های فرهنگی ارتجاع پس از انقلاب اسلامی، با استناد به قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 24، شماره: 117
3 بررسی عنوان کتاب های ادبیات دفاع مقدس، تا سال 1381 با استفاده از روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 17
4 تحلیل صورت های خیالی خون نامه خاک اثر نصرالله مردانی طبق نظریه ژیلبر دوران (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 41
5 جلوه های ادبیات پایداری در اشعار حمید سبزواری (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 14
6 غلبه کلام مغلوب در تمهیدات عین القضات همدانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی دوره: 2، شماره: 1
7 واکاوی عناصر انسان دوستی در اندیشه ابوسعید ابوالخیر (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شرایط محیط بر عملکرد سیکل سرمایش دسیکنت باز از دید قانون اول و دوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
2 اخلاق گرایی و آموزه های تعلیمی در تاریخ نگاری بیهقی و مستوفی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس
3 اهمیت داستان های حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیات فارسی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
4 بررسی جریان و انتقال حرارت در جریان کوئت تراکم ناپذیر با دیواره های متخلخل وشرایط مرزی لغزشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 بررسی و تحلیل سبک شناسانه منظومه «هفت بند التهاب» مشفق کاشانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
6 بهینه سازی و تحلیل کارایی یک سیکل ترکیبی میکروتوربین و میکرورانکین با روش اکسرژی توپولوژیکال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
7 پایگاه اجتماعی دینی قیام سربداران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سربداران
8 پتانسیسل سیکلهای رانکین با سیال عامل آلی ) ORC ( درنیروگاه حرارتی خورشیدی و بهینه سازی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
9 جایگاه روایی ابوالفضل بیهقی در کتاب تاریخ بیهقی بر مبنای دیدگاه روانشناختی راجر فالر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
10 جستاری در زمینه جوانمردی خلفای راشدین ازدیدگاه مولوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
11 روش ترکیبی اجرای رویه آب بند در سدهای FSHD (مطالعه موردی در سدهای کهیر و دشت پلنگ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
12 عدالت اجتماعی از دیدگاه سنایی و نجم رازی با نگاهی به نظریه عدالت ابن خلدون (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس
13 عمل و عکس العمل از نگاه مولوی در مثنوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
14 کن، مکن های صوفیانه سبک شناسی زبان تعلیمی هجویری در کشف المحجوب بر اساس بسامد افعال امر، نهی و نفی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
15 گناهان زبان با تاکید بر مثنوی مولوی و رابطه آن با آموزه های دینی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
16 مطالعات تغییرات فشار آب در قسمت های مختلف بدنه و پی در طول ساخت و اولین آبگیری سد تنگ حمام (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
17 معرفی دستگاه اندازه گیری میزان تراکم خاک بصورت پیوسته (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 معرفی نسل جدید سدهای وزنی و تجربیات اجرایی سد کهیر به عنوان اولین سد FSHD در ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
19 مفهوم وطن و آزادی در اشعار ملک الشعرای بهار و محموددرویش (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
20 مقام فقر از دیدگاه ادبیات عرفانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
21 مولفه های اخلاق پایداری در شعر دفاع مقدس با تکیه بر هفت بند التهاب مشفق کاشانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
22 نقش صمت وجوعدرخودسازیعرفانی(برپایهآثارسنایی،عطارومولانا) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی