آقای دکتر عباس محمدیان

دکتر عباس محمدیان دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

آقای دکتر عباس محمدیان

Dr. Abass Mohamadian

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس محمدیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شرایط محیط بر عملکرد سیکل سرمایش دسیکنت باز از دید قانون اول و دوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
2 اهمیت داستان های حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیات فارسی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
3 بررسی جریان و انتقال حرارت در جریان کوئت تراکم ناپذیر با دیواره های متخلخل وشرایط مرزی لغزشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 بهینه سازی و تحلیل کارایی یک سیکل ترکیبی میکروتوربین و میکرورانکین با روش اکسرژی توپولوژیکال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
5 پتانسیسل سیکلهای رانکین با سیال عامل آلی ) ORC ( درنیروگاه حرارتی خورشیدی و بهینه سازی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
6 جستاری در زمینه جوانمردی خلفای راشدین ازدیدگاه مولوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
7 روش ترکیبی اجرای رویه آب بند در سدهای FSHD (مطالعه موردی در سدهای کهیر و دشت پلنگ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
8 عمل و عکس العمل از نگاه مولوی در مثنوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
9 مطالعات تغییرات فشار آب در قسمت های مختلف بدنه و پی در طول ساخت و اولین آبگیری سد تنگ حمام (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
10 معرفی دستگاه اندازه گیری میزان تراکم خاک بصورت پیوسته (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 معرفی نسل جدید سدهای وزنی و تجربیات اجرایی سد کهیر به عنوان اولین سد FSHD در ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
12 مفهوم وطن و آزادی در اشعار ملک الشعرای بهار و محموددرویش (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
13 مقام فقر از دیدگاه ادبیات عرفانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
14 مولفه های اخلاق پایداری در شعر دفاع مقدس با تکیه بر هفت بند التهاب مشفق کاشانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
15 نقش صمت وجوعدرخودسازیعرفانی(برپایهآثارسنایی،عطارومولانا) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی