آقای دکتر مهیار علوی مقدم

دکتر مهیار علوی مقدم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

آقای دکتر مهیار علوی مقدم

Dr. Mahyar Alavi Moghadam

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهیار علوی مقدم در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پیامدشناسانه ی آلودگیهای روانشناختی در یکی بود و یکی نبودبر بنیاد آرای اریک برن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
2 جریان شناسی سیر«نقد رمان جای خالی سلوچ» در دهه ی هفتاد شمسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
3 ضرورت بازشناخت تفکرانتقادی به مثابه رویکردی میان رشته ای درحوزه علوم انسانی و نقدادبی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی