آقای دکتر سیدامیر موسوی

دکتر سیدامیر موسوی

آقای دکتر سیدامیر موسوی

Dr. Seyed Amir Musavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدامیر موسوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازنشریه آفاق علوم انسانی
مدیر مسئولنشریه آفاق علوم انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی Scrophularia striata تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
2 بررسی میزان آگاهی والدین کودکان 12-8 سال در ارتباط با ترومای دندان های بیرون افتاده در شهر اصفهان در سال 1395-1394 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 41، شماره: 1
3 نگاهی به نقش دانشمندان جندی شاپور در نهضت ترجمه (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ تسریع شده با امواج فراصوت بر ویژگی های جوانه زنی بذر شیوید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
2 اصلاح فرآیندها به منظور کاهش خط رپذیری در پروژ ههای ساختمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ایمنی ساختمان
3 بررسی اثر پرایمینگ تغذیه ای کود نانو و میکرو کلات آهن بر ویژگی های جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا Hyssopus officinalis L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
4 بررسی اثر تیمار فرسودگی تسریع شده بر خصوصیات جوانه زنی و تغییرات اسیدهای جرب بذر کنجد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
5 بررسی تاثیربسترهای آلی بذرهمراه با باکتریهای محرک رشد گیاه PGPR برخصوصیات گیاهچه ای ذرت سیلویی درخوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی تجربی بهبود خواص کششی و برشی کامپوزیتهای ساخته شده به روش تزریق رزین تحت خلا در مقایسه با فرآیند ساخت لایه چینی دستی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
7 بررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانت تحت تیمار های هورمون و هالو پرایمینگ بر کاهش خسارت فرسودگی بذر ذرت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 بررسی تیمارهای هیدرو وهالو پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذرگیاه داروئی رازیانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 پاسخ جوانه زنی بذر شکر تیغال و گل گندم بوته ای به تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
10 تاثیر نانو پرایمینگ کلات منیزیم بر مولفه های جوانه زنی بذر سرخارگل(Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
11 تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی گیاه مرزه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
12 تحلیل ساختاری تاقدیس‌های خویز و منصورآباد در شمال شرق بهبهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
13 تعیین نقش کلریدپتاسیم و نیترات پتاسیم برای بهبود تحمل به تنش سرما درهیبرید ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
14 سنتز نانوذرات کاتیونی سیلیکا و بررسی کاربرد آنها برای انتقال ژن به سلول های گیاهی توسط سامانه فراصوت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 شیوه ی ساخت و بهره برداری و محاسبه ی هزینه ی یک پک خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
16 کمی سازی پاسخ جوانه زنی بذر ارقام کنجد به سطوح مختلف تنش اسمزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران