آقای دکتر شایان شاهمحمدی

دکتر شایان شاهمحمدی دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر شایان شاهمحمدی

Dr. Shayan SHahmohammadi

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شایان شاهمحمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران دانشگاه شهرکرد، شهرکرد مهر 1396