خانم آیدا آل هاشمی

آیدا آل هاشمی

خانم آیدا آل هاشمی

Ayda Al e Hashimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 این رودها باغهای تهران اند... برنامه ریزی برای ایجادنظم طبیعت گرا درسازمان فضایی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 7
2 باغ ایرانی دامپزشکی نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 34
3 جهان بینی ایرانیان و شکل گیری الگوی محوری باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 41
4 خیابان قزوین : حضور باغ در شهر بازخوانی خیابان قزوین با تکیه بر اشعار عبدی بیگ و سایر مکتوبات موجود (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
5 دالان دید، عنصرهویت بخش منظرمدیریت دالان های دید درتهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 6، شماره: 28
6 زیرساخت آبی بخارا نمونه ای از ارتقای سیستم آبی به زیرساخت منظرین (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 8
7 زیرساخت شهری و لزوم تغییر نگاه در تعریف و برنامه ریزی آن (زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت های شهری قرن بیس ت ویک) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 43
8 زیرساخت منظرین نقش شبکه آبی بر ساختارشهربخارا (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 25
9 طبیعت مصنوعی ارزیابی رویکرد طراحی دربوستان نهج البلاغه وجوانمردان (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 24
10 ظهورمنظرین زیرساخت آبی در شهرهای مراکش (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 5، شماره: 15
11 معبدآب معبدآناهیتا، پیدایش فضای معماری درروند تکامل مفهوم آب (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 1
12 منظر؛ مفهومی در حال تغییر نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تلفیق ھویت و تکنولوژی در معماری کشورھای عربی منطقه؛مروری بر سیر تحول تکنولوژی ساخت در کشورھای عربی از 1900 تا امروز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی