آقای دکتر شریف مطوف

دکتر شریف مطوف استادیار گروه بازسازی دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر شریف مطوف

Dr. Sharif Matoof

استادیار گروه بازسازی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شریف مطوف در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران بهمن 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS مورد استان تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 2، شماره: 4
2 الزامات معمارانه پدافند غیرعامل در طراحی ایستگاه های مترو با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 5، شماره: 2
3 بازسازی پس از جنگ محله جماله اصفهان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 65
4 بحران هویت و تشدید آن در زندگی اردوگاهی پس از زلزله بم (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 8
5 تحلیل روند بازسازی آبادان و خرمشهر از دیدگاه های نظری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 1
6 توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
7 چرایی پیدایش و گسترش بافتهای فرسوده (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 25
8 سازمان برنامه ریزی شهری درتجربه کلانشهرها مدیریت یکپارچه شهری و نهادبرنامه ریزی توسعه شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بازآفرینی بافت های با ارزش تاریخی بر مبنای رویکرد محرک توسعه نمونه موردی: محله بازار کهنه قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
2 ارزیابی خطرات شهرک های صنعتی و مدیریت آن ها با اصول پدافند غیرعامل، نمونه موردی: شهرک صنعتی دارویی برکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
3 استراتژی های توسعه گردشگری و فرهنگی و اجتماعی منطقه روستای کندوان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
4 بررسی آسیب پذیری آزمایشگاه های تحقیقاتی دردانشگاه های تهران مطالعه موردی: دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهیدبهشتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5 بررسی آسیب پذیری شبکه حمل و نقل استان البرز و ارایه راهبردهای پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
6 بررسی اصول پدافند غیرعامل در شهرک های صنعتی، نمونه موردی: شهرک صنعتی دارویی برکت (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
7 بررسی تاثیر جریان سرمایه برعدم تعادل فضایی درشهر تهران نمونه موردی: منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
8 بررسی معیارهای کالبدی شهر خلاق در برنامهریزی راهبردی شهری شهربومهن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
9 بررسی ملاحظات پدافند غیر عامل در مدیریت سیلاب ها در شهرک های صنعتی، نمونه موردی: بررسی شهرک صنعتی دارویی برکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
10 برنامه جامع احیا و توسعه بافت های فرسوه شهر تهران ضرورتی است تاخیر ناپذیر (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
11 برنامه ریزی آماده سازی جامعه دربرابر سانحه آتش سوزی بعد از زلزله دراستان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
12 تاثیر اجرای پروژه های شهری برامنیت شهرهای مرزی وکارکردهای اجتماعی و اقتصادی آن نمونه ی موردی:ساماندهی و زیباسازی ورودی دارخوین منطقه ی مرزی آبادان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
13 تاثیرات زلزله احتمالی بر برنامه ریزی توسعه منطقه ای شهرستان تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 تحلیل و ارزیابی مخاطرات و ارایه راهبردهای پدافند غیرعامل در شبکه معابر منطقه 5 تهران با استفاده از روش IHWP و SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
15 توسعه و امنیت دو بازوی برنامه ریزی توسعه ی شهرهای مرزی نمونه ی موردی: خرمشهر و آبادان، خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
16 سنجش عوامل تعیین کننده مزیت های رقابتی در سه قالب انسان، فضا، فعالیت در جهت دستیابی به توسعه منطقه ای؛ نمونه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
17 کاربرد نرم افزار جی ای اس در پهنه بندی میزان خطرپذیری منطقه 10شهرداری تهران در برابر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
18 مدیریت بحران بازار اصفهان به هنگام سانحه آتش سوزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
19 مدیریت بحران و کاهش ریسک بافتهای تاریخی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری مورد مطالعاتی ارگ بم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
20 مدیریت بحران وکاهش ریسک بافتهای تاریخی برای دستیابی به توسعه پایدارشهری مورد مطالعاتی ارگ بم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
21 مکان یابی سکونت گاه های موقت در راستای مدیریت بحران زلزله در منطقه دماوند (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
22 موانع و پیش شرطهای تحقق رویکردهای تحلیلی GIS در راهبردهای توسعه شهری (CDS) (با تاکید بر حوزه دفاعی و امنیتی) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
23 موضوع ارزیابی خطروخطرپذیری مدیریت بحران نیازمند برنامه ریزی راهبردی است (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران