آقای دکتر قهرمان افشار

دکتر قهرمان افشار

آقای دکتر قهرمان افشار

Dr. Ghahraman Afshar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.