خانم دکتر شیلان داوری

دکتر شیلان داوری دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز

خانم دکتر شیلان داوری

Dr. Shilan Davari

دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شیلان داوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز، سقز اردیبهشت 1397