آقای دکتر عبدالرئوف ادیب زاده

دکتر عبدالرئوف ادیب زاده

آقای دکتر عبدالرئوف ادیب زاده

Dr. Abdolrauof Adibzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرئوف ادیب زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس ششمین همایش سراسری طب و قضا سازمان پزشکی قانونی کشور، قم آبان 1396