آقای دکتر جابر قره داغی

دکتر جابر قره داغی

آقای دکتر جابر قره داغی

Dr. Jaber Gharedaghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جابر قره داغی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی ششمین همایش سراسری طب و قضا سازمان پزشکی قانونی کشور، قم آبان 1396