آقای دکتر علی صالح آبادی

دکتر علی صالح آبادی ریاست  انجمن مالی اسلامی ایران

آقای دکتر علی صالح آبادی

Dr. Ali Salehabadi

ریاست انجمن مالی اسلامی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی صالح آبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، تهران آذر 1396
رئیس کنفرانس چهارمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، تهران -دانشگاه الزهرا آذر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 14
2 بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارایه مدل جایگزین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
3 تبیین فقهی و ارایه الگوی تکنیکی - بازاریابی در طراحی و راه اندازی اوراق اجاره در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 8، شماره: 15
4 تحلیلی بر روش های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
5 چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی چند پروژه همزمان، با توجه به تاثیرات آنها بریکدیگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 افق های همکاری بازارهای پول سرمایه با تاکید بر تامین مالی تولید (دریافت مقاله) بیست سومین همایش سالانه سیاست های پولی ارزی
3 بررسی تاثیر نانورس اصلاح شده با پروسکیت اکسید 3 LaCrO بر خواص ساختاری نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
4 بررسی خواص حرارتی بیونانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید با تاثیر نانو رس اصلاح شده با لانتانیوم کرومات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
5 بررسی و اولویت بندی جنبه های تاثیرگذار بانکداری سایه ای بر توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
6 تاثیر نانو رس اصلاح شده با لانتانیوم کرومات در پایداری و رسانندگی حرارتی نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
7 تبیین ابزارهای مالی اسلامی صکوک در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) سومین همایش مالی اسلامی
8 روشهای تأمین مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر با رویکرد اسلامی ( با ارائه شواهدی از آلمان، انگلیس وژاپن ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
9 سازوکار عملیاتی مدل تامین مالی پروژه های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تامین مالی در ایران
10 سازوکار عملیاتی مدل تأمی نمالی پروژه های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران
11 سنتز نانوذرات نیمه رسانای LaCrO3/Cr2O3 به روش سل ژل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
12 مطالعه تطبیقی بانکداری سایه ای در کشورهای هدف و ارایه سیاست هایی برای نظام مالی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران