آقای عبداله فرخی

عبداله فرخی ،  مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

آقای عبداله فرخی

Abdolah Farokhi

، مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبداله فرخی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز