آقای دکتر نور امیر مظفری

دکتر نور امیر مظفری دانشیار میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت از  خدمات، تهران، ایران

آقای دکتر نور امیر مظفری

Dr. noor amir Mozafari

دانشیار میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت از خدمات، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نور امیر مظفری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار علمي متون انگليسيفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران
هیات تحریریهفصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی
هیات تحریریهفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر ضد میکروبی کفیر در زمانهای متفاوت تخمیر (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 4
2 شناسائی و تعیین ژنوتیپ مولکولی مایکوپلاسما ژنیتالیو م با روشPCR-RFLPدر زنان مبتلا به عفونت های ژنیتال (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 3
3 کلونینگ، بیان و ارزیابی عملکرد ژن PprI داینوکوکوس رادیودورانس در اشریشیا کلی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جداسازی سودوموناسهای تجزیه کننده نفتالین Naphthalene ( ماده آلاینده پلی آروماتیک PAHs) از حوزه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط