آقای دکتر محمدنقی اشتیاقی

دکتر محمدنقی اشتیاقی استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند

آقای دکتر محمدنقی اشتیاقی

Dr. Mohamad Naghi Eshtiaghi

استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدنقی اشتیاقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فناوری های نوین غذایی