آقای دکتر کامبیز بازرگان

دکتر کامبیز بازرگان

آقای دکتر کامبیز بازرگان

Dr. Kambiz Bazargan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کامبیز بازرگان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رفتار پتاسیم خاک با استفاده از ویژگیهای شیمیایی وکانی شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
2 اهمیت شناسایی کانیهای رسی خاک در برآورد بهینه مصرف کودهای پتاسه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
3 بررسی تحول کانیهای رسی و ارتباط آن با شکلهای مختلف پتاسیم در ایستگاه تحقیقاتی خرکه استان کردستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
4 بررسی وضعیت استاندارد فلزات سنگین در کودها (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
5 بررسی همبستگی میزان آلاینده های نیترات و کادمیم خاک با سلامت محصول سیب زمینی استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
6 روند تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
7 ضرورت تدوین قانون کود و استانداردهای ملی در راستای ساماندهی مدیریت امور کود در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
8 عرفی مدل جذب عناصر غذایی (NST.3) و بررسی کارایی آن در پیش بینی جذب پتاسیم توسط گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 مقایسه رفتار ترشحی ریشه های گندم و چغندر قند تحت تاثیر سطوح مختلف پتاسیم محلول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران