خانم شیوا صادقی پور

شیوا صادقی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خانم شیوا صادقی پور

Shiva Sadeghipour

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم شیوا صادقی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری انجمن انرژی ایران، تهران اردیبهشت 1397